top of page

PAROWANIE

(KOMORY WĘDZARNICZE)

Komora wędzarnicza kominka to najgorętszy obszar całego systemu. Ten obszar znajduje się bezpośrednio nad paleniskiem. Jeśli i kiedy wystąpi pożar komina, jest to najbardziej prawdopodobne źródło zapłonu. Parged (gładka powierzchnia) z paleniska prowadzącego do komina działa jak odwrócony lejek i może znacznie zmniejszyć ryzyko nagromadzenia kreozotu, umożliwiając prawidłowy ciąg; Zachowując jednocześnie odpowiedni odstęp od materiałów palnych (np. drewna), dbając o bezpieczeństwo domu na wypadek problemów z przenoszeniem ciepła lub pożaru komina.

bottom of page